Referenciák

2008. év referencia munkái

Gellénháza sportöltöző átalakítási, felújítási munkái
MOL NyRT. Budafa BT-3 tartálypark rekonstrukció
Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. sz. ingatlanon (ÁNTSZ épületében) Zala Megyei Múzeumok Igazgatóság új telephelyének kialakításához bontási , átalakítási munkák kivitelezése

2007. év referencia munkái

MOL NyRT.Kutatás Termelés Divizíó BT-4 főgyűjtő átalakítása
Zalaegerszegen épült társasházak vasbetonszerelési és falazási munkáinak kivitelezése
Gázátadó állomások karbantartási munkái

2006. év referencia munkái

MOL NyRT. NLT-3 tartálypark talajvíz elleni védelem kialakítása
Dobronhegy község ravatalozó átalakítása
Gellénháza EXPLANT KFT. Szervíz központ épület felújítása
Sávoly T-1 tankállomás bejárati útjának felújítása

2005. év referencia munkái

MOL RT. Logisztikai Távvezetékes Kőolajszállítás részére Gellénháza- szivattyú állomás technológiai épület felújítása
EXPLANT KFT. Gellénházi telephelyén szerelőműhelyek felújítása, közlekedési út aszfaltozása
Egyéni vállalkozó részére Nagylengyelben fedett faanyagtároló építését végeztük a hozzá tartózó szennyvízvezeték rendszer kiépítésével

A fentiekben felsoroltak csak a nagyobb munkákat tükrözik. Ezen túlmenően lakossági és kisebb volumenű munkákat végeztünk a szabad kapacitásunk adta lehetőségeken belül.

Gellénháza: öltöző felújítása

Gellénháza: öltöző felújítása

Térburkolás

Térburkolás